Çevre Yönetim Sistemimiz;
İzolasyon amaçlı süngerlerin uygun üretim süreçleri ile şekillendirilmesini ve farklı sektörlerdeki müşterilere kendi araçlarımızla sevk edilmesini içermektedir.
Tüm faaliyetlerimizde;
  • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve yükümlülüklere uymak,
  • Ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet etmek,
  • Çevresel etkileri dikkate alarak, kirliliği kaynağında önlemek
  • Kullanılan girdileri verimli kullanarak doğal kaynak tüketimini azaltmak,
  • Çevreye zarar veren atık miktarlarını azaltmak,
  • Atıkların geri kazanımını sağlayacak tedbirler almak,
  • Çevresel performansı izleyerek sürekli geliştirmek,
  • Kamu kuruluşları, çevredeki kuruluşlar ve müşterilerimizle işbirliği içinde olmak,
  • Çalışanlarımızı çevresel konularda bilinçlendirerek, amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmalarını sağlamak,
Çevre konusundaki taahhütlerimizdir.

Çevre Politikamız image