İşyerimizde müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını uygulamak Mebant olarak taahhüdümüzdür.
  • Tüm faaliyetlerimizde; İşletme sınırlarımız içerisinde ve dışarısında çalışanlarımızın katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
  • Sıfır iş kazası hedefini benimseyerek verimliliğimizin artırılmasını,
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimine verdiğimiz önemin tüm üretim süreçlerinde uygulanmasını,
  • Çalışanların yasal ve hak sorumluluklarını gözeterek sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunulmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, beyan ve taahhüt ederiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız image