İnsan Kaynakları Politikamız image
Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Tüm süreçlerde ve iş ilişkilerinde dürüstlük, şeffaflık ve iş ahlakı içinde çalışmayı önemseriz.

Gizlilik
Gizli ve özel bilgiler; Mebant’ a ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.
Mebant çalışanları olarak; kurumumuzun, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

Çıkar Çatışması
Mebant çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Sorumluluklarımız
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, ve Mebant adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 Yasal Sorumluluklarımız
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

 Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap vermek anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmayı amaçlar; müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Çalıştırmış olduğumuz personelin iş sağlığı ve güvenliği ile her türlü prosedür, kural ve talimata uygun hareket etmesini sağlar ve bu hususu denetleriz.
Tüm çalışanlarımızın bireysel tercihlerine ve seçimlerine saygı gösterir ve tarafsız bir tavır sergileriz. İşe alma, terfi ve atamalarda göreve uygunluk kriterini dikkate alır; çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratırız. Çalışanların performans ve kişisel gelişimini sağlayacak eğitimler düzenleriz. Şirket içinde, çalışanlara yönelik uygulamalarda ve çalışanlar arasında cinsiyet, yaş, siyasi düşünce, fiziksel engel, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapmaz, kişilere ayrıcalık tanımayız.

Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Başka kurumlarla olan iletişimde, Tedarikçi ve/veya İş Ortağımızın itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunmayız.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Mücbir koşullarda rakiplerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlarız.
Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

Topluma Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasını önemseriz. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

"Mebant" Adına Karşı Sorumluluklarımız
İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. İtibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.
Hizmetlerimizi, şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.